Sun Certified Java Programmer

Dziś zdałem egzamin SCJP i tym samym uzyskałem tytuł certyfikowanego programisty Java.

SCJP Logo

Komentarze niedostępne.